Close

bezpečnostní fólie

Zabraňují nejen násilnému vniknutí osob, ale i ochraně zdraví.

nezmění vhled

bezpečnostní a Ochranné okenní fólie


Sklo nás doprovází na každém kroku doma, v práci či v obchodě. Sklo je velmi křehké a snadno se rozbije. Je velmi důležité zajistit skleněné plochy dříve, než dojde k nějakému zranění. Pomocí čirých polyesterových okenních fólií, můžeme velmi účinně eliminovat rizika, která mohou hrozit při poškození skleněné plochy nebo při pokusu o nežádoucí průnik skrze skleněnou plochu.

Clear 12C (300 mikronů) – zabezpečení skleněných ploch proti násilnému vniknutí osob při kriminalitě a vandalismu

Clear 7C (175 mikronů) – pro použití ve více frekventovaných prostorách, kde je očekávána větší intenzita nárazů (sportovní centra, obchodní centra, školy, aj.)

Clear 4C (100 mikronů) - ideální pro skla v koupelně, interiérové skleněné příčky nebo prosklené dveře doma či v kanceláři

Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme nalézt vhodné řešení.Pro zabezpečení skleněných ploch objektů proti násilnému vniknutí slouží fólie s tloušťkou 300 mikronů. Tato fólie musí projít zkouškou akreditované zkušebny a splnit podmínky jednotlivých kategorií odolnosti dle EN ČSN 356. Na každou fólii, která úspěšně splní podmínky určité kategorie odolnosti, je vystaven akreditovaný certifikát. Na certifikátu je jasně stanovena tloušťka skla s použitou okenní fólií a kategorie odolnosti, která byla splněna. Neplatí zde pravidlo, že při aplikaci na tlustší sklo, je splněna stejná kategorie odolnosti. Je to přesně naopak.